Skip to main content

Haziran 2022’den beri ekip olarak hayatlarını merakla araştırdığımız Kıvılcımlar ile ilgili veri toplamaktayız. Bu sayfada bilgilerine kendi imkanlarımızla ulaşabildiğimiz Kıvılcımlar Veritabanımızın en son haliyle ilgili bir özet bulacaksınız. Bu veritabanını oluştururken çeşitli kurum/şahıs arşivlerinden, Kıvılcımlar’ın aile bireylerinden, yayınlanmış akademik çalışmalardan, belgesellerden, kitaplardan ve erişime açık diğer kaynaklardan faydalandık.

8 Mayıs 2023 itibariyle toplamda 440 adet Kıvılcım’la ilgili bilgiye ulaştık. Bu kişilerin yurt dışındaki ve Türkiye’deki hayatlarına dair eksik kalan bilgileri gün geçtikçe tamamlamaktayız.

Araştırdığımız erken Cumhuriyet döneminde, kadınların yüksek öğrenim görme imkanı kısıtlı olmasını teyit eder nitelikte bizim de ulaştığımız Kıvılcımların %7’sini kadınlar oluşturmaktadır. Her ne kadar bu sayı az gibi gözükse de bu Kıvılcımlar Türkiye’de pek çok alanda öncü olarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmuşlar.

Şimdiye kadar bilgilerine ulaştığımız Kıvılcımlar’ın yaklaşık %80’i Avrupa’da ve yarısından fazlası (%57) Almanya’da yüksek öğrenimlerini tamamlamışlar.

Kıvılcımlar’ın çoğunlukla mühendislik fakültesinde öğrenim gördükleri tespit edilmiştir. Temel bilimler ve sosyal bilimler ise mühendislikten sonra sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada gelmektedir.