Skip to main content
  • Cumhuriyetin 100. yılında eğitimin önemine dikkat çekmek,
  • Genç Cumhuriyetin kuruluş döneminde, zor şartlara rağmen eğitime verdiği önemi göstermek,
  • Yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin kimliklerini tespit etmek ve tanıtmak,
  • Öğrencilerin o döneme ait akademik çalışmalarını tanıtmak,
  • Akademik çalışmaları konu bazında ele alarak hangi branşlara ağırlık verildiğini analiz etmek,
  • Ağırlık verilen branşlar ile genç Cumhuriyetin yükselme sahaları arasında bağ kurmak,
  • Yurt dışı öğrenime geçmişte verilen önemi detaylarıyla anlatarak günümüz burslu öğrencilerine ve bursiyer adaylarına motivasyon sağlamak,
  • Bu bağlamda yapılan çalışmaları, uygun platformlarda yazılı ve sözlü formatta sunarak Türk eğitim ve bilim tarihine katkıda bulunmak.
  • Cumhuriyetin ilk yüzyılında yaşanan değişimler irdelenerek gelecek 100 yıl için vizyoner öneriler getirmek